Got Questions? click to contact Talk to An expert!

Bridgeport® V系列立式加工中心为新一代全数字式、高品质机床,旨在为加工车间、原始设备制造商、航空航天、汽车、能源以及其他要求苛刻的市场提供最大加工能力与性能。

V480 APC:

V710:

V1000:

V1320:

滑动查看完整菜单
技术数据
V480 V480 APC V710 V1000
主轴功率 7.5/10 hp(5.5/7.5 kW)(CT/30分钟) 7.5/10 hp(5.5/7.5 kW)(CT/30分钟) 7.5/10 hp(5.5/7.5 kW)(CT/30分钟) 20/25/29.5 HP(15/18.5/22 kW)
主轴转速 10,000 rpm(可选12,000/15,000) 10,000 rpm(可选12,000/15,000) 10,000 rpm(可选12,000/15,000) 10,000 rpm(可选12,000/15,000)
行程:X、Y、Z轴 18.9” x 15.75” x 16.93”
(480 mm x 400 mm x 430 mm)
18.9” x 15.75” x 16.93”
(480 mm x 400 mm x 430 mm)
27.95” x 15.75” x 16.93”
(710 mm x 400 mm x 430 mm)
40.16" x 24" x 24"
(1,020 mm x 610 mm x 610 mm)
工作台尺寸 23.6" x 15.8"(600 mm x 400 mm) 23.6" x 15.8"(600 mm x 400 mm) 31.4" x 15.7"(800 mm x 400 mm) 47.2" x 23.6"(1,200 mm x 600 mm)
主轴锥度 No. 40 BIG-PLUS No. 40 BIG-PLUS No. 40 BIG-PLUS No. 40 BIG-PLUS
换刀装置 20 刀具 20 刀具 20 刀具 30 刀具
控制方式 Mitsubishi M70 FANUC OiMD或Mitsubishi M70 Mitsubishi M70 Mitsubishi M70
机床重量(约) 8,378 lbs (3,800 kg) 7,760 lbs (3,520 kg) 8,613 lbs (3,907 kg) 15,400 lbs (7,000 kg)
占地面积 106.96" x 104.69" x 101.26"
(2,716 mm x 2,659 mm x 2,572 mm)
66" x 107.5" x 110"
(1,676 mm x 2,718 mm x 2,797 mm)
101.26" x 111.3" x 104.69"
(2,572 mm x 2,827 mm 2,659 mm)
105" x 120" x 112"
(2,673 mm x 3,048 mm x 2,850 mm)
所有信息如有更改,恕不另行通知
滑动查看完整菜单